Treningi indywidualne

Jazdy indywidualne prowadzone są w formie jeden na jeden czyli jeden jeździec jeden instruktor, prowadzimy takie zajęcia, gdy jeździec chce się skupić na sobie podczas treningu. Chce udoskonalić swoje umiejętności, lub mieć trening z konkretnej dyscypliny jeździeckiej.

Working Equitation jest to młoda dyscyplina w Polsce, która bardzo prężnie się rozwija, składa się z czterech części: ujeżdżenie (dressage) jak w klasycznym ujeżdżeniu określony przejazd na czworoboku ujeżdżeniowym, oceniany jest styl jazdy i prowadzenia konia oraz ruch konia; test zręczności (menability), czyli próba dzielności konia, pokonywane są przeszkody typu mostek, bramka, beczki oraz jazda z garocha (długim kijem) w tej części oceniany jest styl jazdy, komunikacja jeździec-koń; test szybkości (speed) jak w poprzedniej pokonuje się przeszkody z tym, że liczy się czas, a nie technika; test z krowami (cow test) odbywa się tylko w konkurencjach międzynarodowych i jest pracą zespołową kadry kraju.   

Jeździectwo naturalne (Natural Horsemanship) wspólna nazwa dla różnych metod szkolenia koni. Cechą łączącą przedstawicieli tego nurtu jest łagodny sposób pracy z koniem opartej na zrozumieniu psychologii tych zwierzą. Celem naturalnego jeździectwa jest zbudowanie partnerskiej relacji z koniem opartej na wzajemnym zaufaniu, szacunku i z poszanowaniem jego psychicznych i emocjonalnych potrzeb oraz przy użyciu zrozumiałego dla niego języka. Chociaż w jeździectwie naturalnym stosuje się wędzidło ma być narzędziem subtelnej komunikacji, a jazda bez ogłowia lub praca z koniem puszczonym luzem jest sprawdzianem porozumienia między człowiekiem, a zwierzęciem. Współcześnie jeździectwo naturalne staje się coraz bardziej popularne szczególnie wśród osób zajmujących się jazdą rekreacyjnie. Jednak także zawodowi sportowcy lubują się w tych metodach. W Polsce organizowane są Mistrzostwa Kraju w Jeździe bez Ogłowia mające na celu promowanie jeździectwa opartego na partnerstwie z koniem i bez użycia sztucznych pomocy jeździeckich.